برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_customer_saved_methods_list

تابع wc_get_customer_saved_methods_list نمایش لیست روش پرداخت مشتری

تابع wc_get_customer_saved_methods_list نمایش لیست روش پرداخت مشتری

تابع ووکامرسی wc_get_customer_saved_methods_list – نمایش لیست روش پرداخت مشتری Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $customer_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-user-functions.php versions

ادامه مطلب
contact us