برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_image_size

تابع ووکامرسی wc_get_image_size دریافت اندازه تصویر بر اساس برچسب

تابع ووکامرسی wc_get_image_size دریافت اندازه تصویر بر اساس برچسب

تابع ووکامرسی wc_get_image_size – دریافت اندازه تصویر بر اساس برچسب Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $image_size (mixed) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-core-functions.php

ادامه مطلب
contact us