برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_is_paid_statuses

تابع ووکامرسی wc_get_is_paid_statuses دریافت لیست سفارشات پرداخت شده

تابع ووکامرسی wc_get_is_paid_statuses دریافت لیست سفارشات پرداخت شده

تابع ووکامرسی wc_get_is_paid_statuses – دریافت لیست سفارشات پرداخت شده Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-order-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.0 نسخه

ادامه مطلب
contact us