برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_product_attachment_props

تابع wc_get_product_attachment_props دریافت اطلاعات تصویر همچون alt و کپشن

تابع wc_get_product_attachment_props دریافت اطلاعات تصویر همچون alt و کپشن

تابع ووکامرسی wc_get_product_attachment_props – دریافت اطلاعات تصویر همچون alt و کپشن Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $attachment_id (constant) 2- $product (bool) Usage – نحوه استفاده Defined

ادامه مطلب
contact us