برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_product_cat_class

تابع ووکامرسی wc_get_product_cat_class دریافت کلاس های html برای تگ دسته

تابع ووکامرسی wc_get_product_cat_class دریافت کلاس های html برای تگ دسته

تابع ووکامرسی wc_get_product_cat_class – دریافت کلاس های html برای تگ دسته Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $class (string) 2- $category (null) Usage – نحوه استفاده Defined

ادامه مطلب
contact us