برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_product_cat_ids

تابع ووکامرسی wc_get_product_cat_ids دریافت تمامی دسته های محصول بر اساس آیدی

تابع ووکامرسی wc_get_product_cat_ids دریافت تمامی دسته های محصول بر اساس آیدی

تابع ووکامرسی wc_get_product_cat_ids – دریافت تمامی دسته های محصول بر اساس آیدی آن ( دسته والد و فرزند ) Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $product_id (int)

ادامه مطلب
contact us