برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_rating_html

تابع ووکامرسی wc_get_rating_html نمایش کد html رتبه (نظر) دهی محصول

تابع ووکامرسی wc_get_rating_html نمایش کد html رتبه (نظر) دهی محصول

تابع ووکامرسی wc_get_rating_html – نمایش کد html رتبه (نظر) دهی محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $rating (float) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
contact us