برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_tax_class_by_tax_id

تابع ووکامرسی wc_get_tax_class_by_tax_id دریافت کلاس مالیات با آیدی آن

تابع ووکامرسی wc_get_tax_class_by_tax_id دریافت کلاس مالیات با آیدی آن

تابع ووکامرسی wc_get_tax_class_by_tax_id – دریافت کلاس مالیات با آیدی آن Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $tax_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-order-functions.php

ادامه مطلب
contact us