برچسب های آموزش کار با تابع wc_load_persistent_cart

تابع ووکامرسی wc_load_persistent_cart دریافت اطلاعات سبد خرید کاربر

تابع ووکامرسی wc_load_persistent_cart دریافت اطلاعات سبد خرید کاربر

تابع ووکامرسی wc_load_persistent_cart – دریافت اطلاعات سبد خرید کاربر Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $user_login (string) 2- $user (WP_User) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
contact us