برچسب های آموزش کار با تابع wc_locate_template

تابع ووکامرسی wc_locate_template فرخوانی فایل php و برگرداندن مسیر آن

تابع ووکامرسی wc_locate_template فرخوانی فایل php و برگرداندن مسیر آن

تابع ووکامرسی wc_locate_template – فرخوانی فایل php و برگرداندن مسیر آن Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $template_name (string) 2- $template_path (string) 3- $default_path (string) Usage –

ادامه مطلب
contact us