برچسب های آموزش کار با تابع wc_logout_url

تابع ووکامرسی wc_logout_url دریافت لینک خروج از حساب کاربری

تابع ووکامرسی wc_logout_url دریافت لینک خروج از حساب کاربری

تابع ووکامرسی wc_logout_url – دریافت لینک خروج از حساب کاربری Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $redirect (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php

ادامه مطلب
contact us