برچسب های آموزش کار با تابع wc_maybe_reduce_stock_levels

تابع wc_maybe_reduce_stock_levels کاهش موجودی محصول به صورت دستی

تابع wc_maybe_reduce_stock_levels کاهش موجودی محصول به صورت دستی

تابع ووکامرسی wc_maybe_reduce_stock_levels – کاهش موجودی محصول به صورت دستی ، زمانی که سفارش به صورت کامل انجام شده باشد . Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1-

ادامه مطلب
contact us