تابع wc_maybe_reduce_stock_levels کاهش موجودی محصول به صورت دستی

تابع wc_maybe_reduce_stock_levels کاهش موجودی محصول به صورت دستی

تابع ووکامرسی wc_maybe_reduce_stock_levels – کاهش موجودی محصول به صورت دستی ، زمانی که سفارش به صورت کامل انجام شده باشد .

Syntax – سینتکس

wc_maybe_reduce_stock_levels( (int) $order_id ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $order_id (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_maybe_reduce_stock_levels' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-stock-functions.php'; 
} 
 
// The order id. 
$order_id = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_maybe_reduce_stock_levels($order_id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-stock-functions.php

function wc_maybe_reduce_stock_levels( $order_id ) { 
  $order = wc_get_order( $order_id ); 
  if ( apply_filters( 'woocommerce_payment_complete_reduce_order_stock', $order && ! $order->get_data_store()->get_stock_reduced( $order_id ), $order_id ) ) { 
    wc_reduce_stock_levels( $order ); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us