برچسب های آموزش کار با تابع wc_modify_editable_roles

تابع ووکامرسی wc_modify_editable_roles تغییر نقش کاربر قابل ویرایش

تابع ووکامرسی wc_modify_editable_roles تغییر نقش کاربر قابل ویرایش

تابع ووکامرسی wc_modify_editable_roles – تغییر نقش کاربر قابل ویرایش که باعث تداخل admin نمی شود . Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $roles (array) Usage – نحوه

ادامه مطلب
contact us