تابع ووکامرسی wc_modify_editable_roles تغییر نقش کاربر قابل ویرایش

تابع ووکامرسی wc_modify_editable_roles تغییر نقش کاربر قابل ویرایش

تابع ووکامرسی wc_modify_editable_roles – تغییر نقش کاربر قابل ویرایش که باعث تداخل admin نمی شود .

Syntax – سینتکس

(array) wc_modify_editable_roles( (array) $roles ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $roles (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_modify_editable_roles' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-user-functions.php'; 
} 
 
// The roles. 
$roles = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_modify_editable_roles($roles); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-user-functions.php

function wc_modify_editable_roles( $roles ) { 
  if ( ! current_user_can( 'administrator' ) ) { 
    unset( $roles['administrator'] ); 
  } 
  return $roles; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us