برچسب های آموزش کار با تابع wc_modify_map_meta_cap

تابع ووکامرسی wc_modify_map_meta_cap ویرایش امکانات کاربران با توجه به نقش

تابع ووکامرسی wc_modify_map_meta_cap ویرایش امکانات کاربران با توجه به نقش

تابع ووکامرسی wc_modify_map_meta_cap – ویرایش امکانات کاربران با توجه به نقش Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $caps (array) 2- $cap (string) 3- $user_id (int) 4- $args

ادامه مطلب
contact us