برچسب های آموزش کار با تابع wc_nav_menu_item_classes

تابع ووکامرسی wc_nav_menu_item_classes افزودن کلاس active به منوی فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_nav_menu_item_classes افزودن کلاس active به منوی فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_nav_menu_item_classes – افزودن کلاس active به منوی فروشگاه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $menu_items (array) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-page-functions.php

ادامه مطلب
contact us