برچسب های آموزش کار با تابع wc_page_endpoint_title

تابع ووکامرسی wc_page_endpoint_title جایگزینی عنوان صفحه با عنوان endpoint

تابع ووکامرسی wc_page_endpoint_title جایگزینی عنوان صفحه با عنوان endpoint

تابع ووکامرسی wc_page_endpoint_title – جایگزینی عنوان صفحه با عنوان endpoint Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $title (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-page-functions.php

ادامه مطلب
contact us