برچسب های آموزش کار با تابع wc_paying_customer

تابع ووکامرسی wc_paying_customer ذخیره اطلاعات محصول پرداخت شده به مشتری

تابع ووکامرسی wc_paying_customer ذخیره اطلاعات محصول پرداخت شده به مشتری

تابع ووکامرسی wc_paying_customer – ذخیره اطلاعات محصول پرداخت شده به مشتری Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $order_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
contact us