تابع ووکامرسی wc_paying_customer ذخیره اطلاعات محصول پرداخت شده به مشتری

تابع ووکامرسی wc_paying_customer ذخیره اطلاعات محصول پرداخت شده به مشتری

تابع ووکامرسی wc_paying_customer – ذخیره اطلاعات محصول پرداخت شده به مشتری

Syntax – سینتکس

wc_paying_customer( (int) $order_id ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $order_id (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_paying_customer' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-user-functions.php'; 
} 
 
// The order id. 
$order_id = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_paying_customer($order_id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-user-functions.php

function wc_paying_customer( $order_id ) { 
  $order = wc_get_order( $order_id ); 
  $customer_id = $order->get_customer_id(); 
 
  if ( $customer_id > 0 && 'shop_order_refund' !== $order->get_type() ) { 
    $customer = new WC_Customer( $customer_id ); 
    $customer->set_is_paying_customer( true ); 
    $customer->save(); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us