برچسب های آموزش کار با تابع wc_product_force_unique_sku

تابع ووکامرسی wc_product_force_unique_sku اجبار به استفاده از sku منحصر به فرد

تابع ووکامرسی wc_product_force_unique_sku اجبار به استفاده از sku منحصر به فرد

تابع ووکامرسی wc_product_force_unique_sku – اجبار به استفاده از sku منحصر به فرد Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $product_id (integer) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
contact us