برچسب های آموزش کار با تابع wc_product_generate_unique_sku

تابع wc_product_generate_unique_sku افزودن پسوند تصادفی برای ساخت sku یونیک

تابع wc_product_generate_unique_sku افزودن پسوند تصادفی برای ساخت sku یونیک

تابع ووکامرسی wc_product_generate_unique_sku – افزودن پسوند تصادفی برای ساخت sku منحصر به فرد Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $product_id (integer) 2- $sku (string) 3- $index (int)

ادامه مطلب
contact us