برچسب های آموزش کار با تابع wc_product_has_unique_sku

تابع ووکامرسی wc_product_has_unique_sku بررسی اینکه sku منحصر به فرد است ؟

تابع ووکامرسی wc_product_has_unique_sku بررسی اینکه sku منحصر به فرد است ؟

تابع ووکامرسی wc_product_has_unique_sku – بررسی اینکه sku منحصر به فرد است ؟ Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $product_id (int) 2- $sku (string) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
contact us