برچسب های آموزش کار با تابع wc_product_post_class

تابع ووکامرسی wc_product_post_class افزودن کلاس های html اضافی به محصول

تابع ووکامرسی wc_product_post_class افزودن کلاس های html اضافی به محصول

تابع ووکامرسی wc_product_post_class – افزودن کلاس های html اضافی به محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $classes (array) 2- $class (string) 3- $post_id (string) Usage –

ادامه مطلب
contact us