برچسب های آموزش کار با تابع wc_protected_product_add_to_cart

تابع wc_protected_product_add_to_cart جلوگیری از افزودن محصولات دارای رمزعبور

تابع wc_protected_product_add_to_cart جلوگیری از افزودن محصولات دارای رمزعبور

تابع ووکامرسی wc_protected_product_add_to_cart – جلوگیری از افزودن محصولات دارای رمزعبور Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $passed (bool) 2- $product_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
contact us