برچسب های آموزش کار با تابع wc_register_default_log_handler

تابع ووکامرسی wc_register_default_log_handler ثبت ذخیره کننده لاگ پیشفرض

تابع ووکامرسی wc_register_default_log_handler ثبت ذخیره کننده لاگ پیشفرض

تابع ووکامرسی wc_register_default_log_handler – ثبت ذخیره کننده لاگ پیشفرض ثبت رویداد های مختلفی که در فروشگاه رخ می دهد . Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $handlers

ادامه مطلب
contact us