برچسب های آموزش کار با تابع wc_rest_check_post_permissions

تابع ووکامرسی wc_rest_check_post_permissions بررسی permission پست محصول

تابع ووکامرسی wc_rest_check_post_permissions بررسی permission پست محصول

تابع ووکامرسی wc_rest_check_post_permissions – بررسی permission پست محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $post_type (string) 2- $context (string) 3- $object_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined

ادامه مطلب
contact us