برچسب های آموزش کار با تابع wc_rest_check_user_permissions

تابع ووکامرسی wc_rest_check_user_permissions بررسی دسترسی کاربر به API

تابع ووکامرسی wc_rest_check_user_permissions بررسی دسترسی کاربر به API

تابع ووکامرسی wc_rest_check_user_permissions – بررسی دسترسی کاربر به API Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $context (string) 2- $object_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
contact us