برچسب های آموزش کار با تابع wc_rest_upload_image_from_url

تابع ووکامرسی wc_rest_upload_image_from_url آپلود تصویر بر اساس URL داده شده

تابع ووکامرسی wc_rest_upload_image_from_url آپلود تصویر بر اساس URL داده شده

تابع ووکامرسی wc_rest_upload_image_from_url – آپلود تصویر بر اساس URL داده شده Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $image_url (string) Returns – مقادیر بازگشتی (array|WP_Error) Attachment data or

ادامه مطلب
contact us