برچسب های آموزش کار با تابع wc_sanitize_taxonomy_name

تابع ووکامرسی wc_sanitize_taxonomy_name استاندارد سازی نام تاکسونومی

تابع ووکامرسی wc_sanitize_taxonomy_name استاندارد سازی نام تاکسونومی

تابع ووکامرسی wc_sanitize_taxonomy_name – استاندارد سازی نام تاکسونومی Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $taxonomy (mixed) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-formatting-functions.php versions –

ادامه مطلب
contact us