برچسب های آموزش کار با تابع wc_set_user_last_update_time

تابع ووکامرسی wc_set_user_last_update_time تنظیم آخرین بروزرسانی اطلاعات کاربر

تابع ووکامرسی wc_set_user_last_update_time تنظیم آخرین بروزرسانی اطلاعات کاربر

تابع ووکامرسی wc_set_user_last_update_time – تنظیم آخرین بروزرسانی اطلاعات کاربر به زمان فعلی بر اساس timestamp . Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $user_id (int) Usage – نحوه

ادامه مطلب
contact us