برچسب های چگونه عنوان برگه را در قالب نمایش دهیم

کد نمایش عنوان (title) پست در وردپرس

کد نمایش عنوان (title) پست در وردپرس

نمایش عنوان پست وردپرس – با کمک توابع the_title و get_the_title می توانیم عنوان پست یا برگه یا هر نوع post type را نمایش دهیم .برای تابع get_the_title که فقط

ادامه مطلب
contact us