کد نمایش عنوان (title) پست در وردپرس

کد نمایش عنوان (title) پست در وردپرس

نمایش عنوان پست وردپرس – با کمک توابع the_title و get_the_title می توانیم عنوان پست یا برگه یا هر نوع post type را نمایش دهیم .
برای تابع get_the_title که فقط عنوان برمی گرداند در صورتی که داخل حلقه باشید نیازی وارد کردن آیدی نیست اما دربیرون حلقه یا single.php آیدی مورد نیاز است .
برای تابع the_title دارای 3 ورودی اختیاری است 1 نوشته قبل عنوان 2 نوشته بعد عنوان 3 این که خروجی عنوان echo شود یا return

نمایش عنوان

echo get_the_title();

یا می توانیم از the_title استفاده کنیم :

the_title();

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us