برچسب های optional arguments در php

تعریف آرگومان اختیاری تابع یا متود در PHP

تعریف آرگومان اختیاری تابع یا متود در PHP

تعریف آرگومان اختیاری تابع یا متود در PHP – آرگومان های اختیاری ویژگی که دارای هستند این است در صورتی برای آن مقادیری در نظر گرفته شود از آن استفاده

ادامه مطلب
contact us