تاپیک تکه کد های وردپرس ( wordpress snippet ) - صفحه ی 2

نمایش آیدی پست در وردپرس

نمایش آیدی پست در وردپرس

نمایش آیدی پست وردپرس – زمانی که به آیدی پست دسترسی داشته باشید می توان گفت که به تمامی اطلاعات آن دسترسی دارید از آن جایی که با تابع get_post

ادامه مطلب
کد جستجو مطالب در قالب وردپرس

کد جستجو مطالب در قالب وردپرس

کد جستجو مطالب وردپرس – در این آموزش ابتدا فرم جستجو را در که در فایل searchform.php قرار دارد را داینامیک کرده و با استفاده از تابع get_search_form آن را

ادامه مطلب
کد نمایش منو در قالب وردپرس

کد نمایش منو در قالب وردپرس

نمایش منو در قالب وردپرس – با استفاده از تابع wp_nav_menu می توانیم منو های مورد نظری را که در پنل ادمین ثبت کرده بودیم را نمایش دهیم همانند ظاهری

ادامه مطلب
جستجو بر اساس برچسب در وردپرس

جستجو بر اساس برچسب در وردپرس

جستجو بر اساس برچسب در وردپرس – در این آموزش با استفاده از کلاس WP_Query می توانیم جستجو را بر اساس برچسب نمایش دهیم وردپرس به طور پیشفرض کلمه جستجو

ادامه مطلب
contact us