نمایش آیدی پست در وردپرس

نمایش آیدی پست در وردپرس

نمایش آیدی پست وردپرس – زمانی که به آیدی پست دسترسی داشته باشید

می توان گفت که به تمامی اطلاعات آن دسترسی دارید از آن جایی که با تابع get_post این فرایند امکان پذیر است .

با کمک تابع get_the_ID آیدی را بدست می آوریم و با the_ID آیدی نمایش داده می شود البته زمانی به این 2 تابع می توانیم دسترسی داشته باشیم که داخل حلقه باشیم .

دریافت آیدی پست

echo get_the_ID(); 
the_ID(); // همان خروجی بالا

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us