آموزش تابع str_rot13 رمزنگاری 2 طرفه ساده نوشته با PHP

آموزش تابع str_rot13 رمزنگاری 2 طرفه ساده نوشته با PHP

تابع str_rot13 رمزنگاری ساده – این تابع فقط بر روی حروف انگلیسی قابل اعمال است دیگر کاراکتر ها بدون ویرایش باقی می ماند .

str_rot13 چگونه کار می کند

هر حرف را 13 حرف عقب می کشد .

تنها 1 ورودی :

1- رشته ای که می خواهید تبدیل شود .

کار با تابع str_rot13

str_rot13('RZ%%3 - رپید کد'); // EM%%3 - رپید کد

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us