تابع strtoupper تبدیل حروف کوچک به بزرگ در PHP

تابع strtoupper تبدیل حروف کوچک به بزرگ در PHP

تبدیل حروف کوچک به بزرگ PHP – با تابع strtoupper می توانیم حروف کوچک را حروف بزرگ تبدیل کنیم این تابع بیشتر برای زبان های انگلیسی و مشابه آن که دارای حروف بزرگ و کوچک است کاربرد دارد .


تابع دارای 1 ورودی ( اجباری ) است :

1- نوشته ای که می خواهید حروف های آن به بزرگ تبدیل شود


تبدیل حروف کوچک به بزرگ در PHP

echo strtoupper('rapidcode.ir'); // RAPIDCODE.IR

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us