تابع trim حذف فضای خالی قبل و بعد نوشته با PHP

تابع trim حذف فضای خالی قبل و بعد  نوشته با PHP

تابع trim برای حذف فضای خالی قبل و بعد نوشته با PHP – همان طور که از نام این تابع مشخص است با کمک آن می توانید فضای خالی قبل و بعد از نوشته را حذف کنید .

تابع دارای 2 ورودی است :

1- رشته ای که می خواهید فضای قبل و بعد آن حذف شود
2- کاراکتر هایی که در قبل و بعد رشته باشد حذف شود ( اختیاری ) – مقدار پیشفرض در پایین لیست شده

تابع trim برای حذف فضای خالی

این تابع همچنین می تواند escape sequence هایی مثل :

\t
\n
\r
\0
\x0B

را از قبل و بعد رشته حذف کند .

$str = "\t CODE \t"; //  CODE   

var_dump(trim($str));  //CODE


ورودی دوم trim

با دادن ورودی دوم در صورتی که آن ورودی در قبل یا بعد رشته باشد حذف خواهد شد
مثل :

var_dump(trim($str , "E \t")); //COD

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us