تابع wordwrap اضافه نمودن کاراکتر در نوشته با PHP

تابع wordwrap اضافه نمودن کاراکتر در نوشته با PHP

تابع wordwrap اضافه نمودن کاراکتر در نوشته با PHP – با کمک این تابع قادر خواهید بود که در هر موقعیتی تعریف می کنید کاراکتری اضافه شود . پس از اضافه شدن به کلمه هایی بعدی هم اضافه می شود .تابع دارای 4 ورودی است که ورودی اول ( اجباری ) :


1- رشته ای که در آن می خواهید کاراکتر یا نوشته ای دیگر اضافه شود
2- تعداد شمارش کاراکتر ( اینکه بعد از هر چند عدد کاراکتر ، نوشته ی شما اضافه گردد ) ( پیشفرض 75 )
3- نوشته یا کاراکتری که می خواهید اضافه گردد . ( پیشفرض n\)
4- اینکه در صورت طی نمودن تعداد کاراکتر کلمه را برش دهد یا خیر ( پیشفرض false )

تابع wordwrap

$str = "rapid coder rapidcoder";

echo wordwrap($str , 5 , "*"); // rapid*coder*rapidcoder


در صورتی که ورودی 4 مقدار true داده شود استثناء بعد از هر کلمه برداشته می شود .

echo wordwrap($str , 5 , "*" , true); // rapid*coder*rapid*coder

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us