آموزش انواع عملگر ها در PHP

آموزش انواع عملگر ها در PHP

آموزش انواع عملگر ها – در PHP عملگر هایی وجود دارد که خیلی در توسعه برنامه ای که در حال ساخت آن هستیم کمک می کند ،می توان گفت که عملگر ها عضو اصلی و هسته ی هر زبان برنامه نویسی است و بدون آن امکان برنامه نویسی تقریبا غیر ممکن است .

عملگر های Arithmetic

با استفاده از این عملگر ها می توانیم عملیات های ریاضی را انجام دهیم .
عملگر های ریاضی (Arithmetic) در PHP


عملگر های Assignment

با Assignment ها می توانیم همان عملگر های Arithmetic را به صورت خلاصه بنویسیم .
عملگر های Assignment در PHP

عملگر های Increment و Decrement

هر برنامه نویس با این عملگر ها آشنا است برای افزودن و یا کم کردن 1 عدد از متغیر استفاده می شود .
عملگر های Increment و Decrement در PHP

عملگر های Comparison

آیا 1 با 2 برابر است . این یک نمونه مقایسه است که با این نوع عملگر شدنی است .
عملگر های مقایسه ای (Comparison) در PHP


عملگر های String

اگر بخواهیم رشته های Arman و Galavy را در کنار هم قرار دهیم که Arman Galavy باشد می توانیم از عملگر های رشته کمک بگیریم .
عملگر های String (رشته ای) در PHP

عملگر های Logical

عملگر های منطقی در PHP به ما کمک می کنند که 2 داده و یا متغیر را با یکدیگر مقایسه کنیم آن هم به روش های مختلف .
عملگر های Logical ( منطقی ) در PHP

عملگر های Array

با عملگرهای آرایه ای می توانیم آرایه ها را جمع کرده ، مقایسه کنیم بر اساس نوع داده ، مقدار ، کلید آرایه ، ترتیب اعضا و کلی دیگر از ویژگی ها
عملگر های آرایه ای ( Array ) در PHP


عملگر های Conditional Assignment

این عملگر ها به ما کمک می کنند که شرط هایی که می خواهیم را به صورت مختصر و کوتاه تر بنویسیم و کلاس کار مان را بالا ببریم .
عملگر های Conditional Assignment در PHP

همچنین در صورتی که بخواهیم تغییری در الویت عملگر های ریاضی ایجاد کنیم می توانیم از آموزش تغییر اولویت عملگر ها در PHP استفاده کنیم .

آموزش انواع عملگر ها

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us