آموزش کار با فرم ها ( Form ) دریافت اطلاعات فرم در PHP

آموزش کار با فرم ها ( Form ) دریافت اطلاعات فرم در PHP

آموزش کار با فرم ها ( Form ) در PHP – در این آموزش نحوه دریافت اطلاعات فرم ها را یاد خواهید گرفت که دارای 2 متد get و post است .

متد get چیست ؟

این متود معمولا برای انتقال اطلاعاات از طریق url وبسایت است که معمولا برای فرم های جستجو ، فیلتر محصولات و مطالب و دریافت اطلاعات کمپین استفاده می شود . در PHP با استفاده از متغیر سوپر گلوبال GET_$ می توانیم اطلاعات فرم را دریافت کنیم .

متد post چیست ؟

این method اطلاعات را در خود مرورگر به طور موقت ذخیره کرده و به سرور ارسال می کند که برای : دریافت اطلاعات حساس نام کاربری و رمز عبور یا اطلاعاتی که باید نکات امنیتی در انتقال آن رعایت شود البته برای آپلود فایل هم مورد استفاده قرار می گیرد . که در PHP با POST_$ می توانیم اطلاعات فرم با متد post را دریافت کنیم .

دقت داشته باشید که 2 ویژگی مهم form در html یعنی action برای ارسال اطلاعات به آن صفحه جهت بررسی اگر خالی باشد یا حتی این ویژگی به فرم داده نشود به همین صفحه فعلی ارسال می شود .
ویژگی دوم method که بر روی get یا post باشد که در صورتی که داده نشود get در نظر گرفته می شود .

کار با فرم ها در متود get

نام input که در فرم تعریف کرده ایم را در داخل برکتس GET_$ قرار می دهیم تا از بین اعضا آرایه در صورت وجود برگرداند .
کد پایین جمله یا کلمه های کاربر را که می خواهد جستجو کند را دریافت می کند :

{$search_data}

"; }else{ ?>


لاین 5 : در صورتی که کاربر فرمی را ثبت کرده بود پردازش را انجام دهد در غیر اینصورت فرم جستجو نمایش دهد .

لاین 6 و 7 : فضا خالی را پاک کرده ، در صورتی که فضا خالی 2 کاراکتر یا بیشتر از آن بود 1 فضای خالی جایگزین آن کند .

لاین 10 : در صورتی که ورودی فرم خالی بود صفحه را مجدد refresh کند .

دمو در متود get

کار با فرم دموی پروژه فرم جستجو


کار با فرم ها در متود post

روش دریافت اطلاعات این نوع متود هم شبیه به get است .
اما در این جا از یک تکنیک ساده استفاده کردیم و آن این است که نام همه فرم ها را به صورت آرایه ای در نظر گرفتیم و تمامی فرم هایی که به همین صورت ثبت شده است را در داخل یک متغیر دریافت می کنیم .

=3){
		$form_data['password'] = preg_replace('/\s/', '', $form_data['password']);
		$form_data['username'] = preg_replace('/\s/', '', $form_data['username']);

		 if(strlen(!$form_data['password']) || strlen(!$form_data['username']))
			header("Location: {$_SERVER['PHP_SELF']}" , true , 302);

		$encoded_password = strlen($form_data['password'])<=2 ? preg_replace('/\w/', '*', $form_data['password']) : substr($form_data['password'], 0 , 2) . preg_replace('/\w/', '*' , substr($form_data['password'], 2));

		echo " عزیز خوش آمدی  {$form_data['username']}

"; echo ": رمز عبورتان

{$encoded_password}
"; }else{ ?>
لاین 5 : فیلد هایی که به صورت خالی ثبت شده است را از آرایه حذف می کند تا در لاین 8 بررسی شود .

لاین 9 و 10 : تمامی فضای خالی یا space را از ورودی های نام کاربری و رمزعبور حذف می کند .

لاین 13 : در صورتی که نام کاربری یا رمزعبور خالی بود صفحه را مجدد بارگذاری کند و فرایند قبلی را ادامه ندهد .

لاین 15 : درصورتی که رمز عبور بیشتر از 2 کاراکتر بود 2 کاراکتر رمز را نمایش دهد و بقیه کاراکتر را با * نمایش دهد
و در صورتی که 2 کاراکتر یا کمتر بود همه آن را * نمایش دهد .

دمو در متود post

کار با فرم دموی پروژه فرم ورود


دانلود پروژه فرم جستجو
دانلود پروژه فرم ورود کاربر

آموزش کار با فرم ها

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us