آموزش ارسال ایمیل ( EMAIL ) در PHP

آموزش ارسال ایمیل ( EMAIL ) در PHP

آموزش ارسال ایمیل با PHP – با این آموزش یاد خواهید گرفت که چگونه ایمیلی (Email) را در PHP ارسال کنیم با کمک تابع mail که کار با آن آسان است .


تابع mail دارای 5 ورودی است که 3 ورودی اول ( اجباری ) است :

1- آدرس ایمیل برای ارسال
2- موضوع ایمیل
3- محتوای ایمیل
4- header اضافی برای ایمیل
5- پارامتر های اضافی برای پیکربندی ایمیل


توجه داشته باشید که ارسال ایمیل در PHP نیازمند هاست و دامنه است . البته می توان از ابزار های دیگر مثل Mailgun استفاده کرد که به صورت رایگان و آزمایشی اجازه ارسال ایمیل با کمک سرور را می دهند .

ارسال ایمیل با تابع mail

این تابع در صورتی که بتواند ایمیل را ارسال کند true و در غیر اینصورت false برمی گرداند .

$to = "example@mail.com";
$subject = "آموزش ارسال ایمیل در PHP";
$message = "یکی دیگر از آموزش های رپید کد مرتبط با \" ارسال ایمیل \"";

$headers = array(
	"From" => "rpdir@rapidcode.ir",
	"Reply-To" => "info@rapidcode.ir",
);

#headers with array from PHP 7.2.0

$res = mail($to, $subject, $message , $headers);

echo $res ? "Successfully Sent (:" : "Email won't send ):";

لاین 5 : header را از نسخه 7.2.0 به بعد می توانید به صورت آرایه بدهید در صورتی که از نسخه پایین تر استفاده می کنید باید با r\n\ اینکار را انجام دهید .

from : اینکه پس دریافت در جزئیات به کاربر نمایش دهد که از چه ایمیلی ارسال شده .
reply-to : در صورت پاسخ متقابل کاربر به ایمیل ارسال شده به چه آدرسی ارسال شود .

دموی ایمیل ارسال شده

آموزش ارسال ایمیل در PHPآموزش ارسال ایمیل

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us