آموزش PHP و HTML ساخت صفحات پویا

آموزش PHP و HTML ساخت صفحات پویا

آموزش PHP و HTML ساخت صفحات پویا – یکی از ویژگی های مهم PHP این است که HTML-embedded به این معنا که می توان دقیقا محتوای یک فایل کامل html را داخل فایل php داشته باشیم بدون هیچ خطا و مشکلی .


به این دلیل که PHP فقط کد هایی که داخل :

<?php // code ?>

هست را پردازش می کند و از پردازش دیگر موارد چشم پوشی کرده و عیناً خود آن را برمی گرداند .


یک نمونه کامل استفاد از HTML در PHP

نمونه اول

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>Using PHP and HTML</title>
</head>
<body>

	<?php 
	$title = "آموزش php و  html";
	$image_link = "https://rapidcode.ir/wp-content/themes/rapidcode/static/image/sample/Logo.png";
	$content = "چگونه با ادغام پی اچ پی  و  اچ تی ام ال  یک صفحه پویا ایجاد کنیم !";
	$link = "https://rapidcode.ir";
	?>

	<h1><?php echo $title ?></h1>
	<img src="<?php echo $image_link ?>" alt="">
	<p><?= $content ?></p>
	<a href="<?php echo $link ?>">منبع</a>
	
</body>
</html>

در خط 18 : به این دلیل که فقط می خواهیم content را چاپ کنیم می توانیم از short open tag استفاده کنیم البته باید در php.ini فعال باشد تا بتوانید از این ویژگی استفاده کنید .


نمونه دوم

<?php

$prefix = "آیتم ";
$number = 1;

echo "<ul>";

for ($number; $number <= 5; $number++) {
	echo "<li>{$prefix}{$number}</li>";
}

echo "</ul>";

/*
<ul>
<li>آیتم 1</li>
<li>آیتم 2</li>
<li>آیتم 3</li>
<li>آیتم 4</li>
<li>آیتم 5</li>
</ul>
 */

?>


PHP و HTML ساخت صفحات پویا

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us