ساخت captcha کپچا ( کد امنیتی ) در PHP

ساخت captcha کپچا ( کد امنیتی ) در PHP

ساخت captcha کپچا ( کد امنیتی) در PHP – با کمک کپچا امکان جلوگیری از ربات های مزاحم یا اسپمر وجود دارد به طوری که باید کد درون تصویر به صورت صحیح وارد شود تا درخواست مورد بررسی قرار گیرد .

این ویژگی باعث بالا رفتن امنیت در مواقع ارسال اطلاعات از طریق فرم می باشد .

در این آموزش از کتابخانه gregwar/captcha کمک خواهیم گرفت که برای تولید و تایید کپچا مورد استفاده قرار می گیرد .

composer require gregwar/captcha


آموزش شامل 2 فایل می باشد :

1- index.php : فرم که قصد ارسال اطلاعات را داریم و از کپچا استفاده می کند ، همچنین تایید کپچا هم در این فایل صورت می گیرد .
2- generate-captcha-code.php : سازنده تصویر و session کپچا .

1- فایل index.php برای درخواست و تایید کپچا

<?php
session_start();
require_once __DIR__.'/vendor/autoload.php';
use Gregwar\Captcha\PhraseBuilder;

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>RapidCode.IR - ساخت کپچا در PHP</title>
  <style>
    body {
    text-align: center;
    overflow-x: hidden;
  }

  #introduce {
    color: white;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    display: block;
    width: 100%;
    padding: 5px 10px;
    background-color: #4CAF50;
    text-align: center;
    font-size: 25px;
    margin-bottom: 45px;
  }

  .ds-none{
    display: none;
  }

  .container{
    width: 70%;
    margin: 15px auto;
  }

  .inp-cls{
    border: 3px solid lime;
    color: black;
    outline: none;
    border-radius: 2px;
    padding: 5px;
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
    width: 80%;
    margin-right: 10%;
    height: 32px;
    font-size: medium;
		text-align:center;
  }

  #captcha-form{
    direction: rtl;
    width: 70%;
    margin-left: 15%;
  }

  .warning{
    background-color: tomato;
  }

  .success{
    background-color: lime;
  }

  


  </style>
</head>
<body>
  <a id="introduce" target="_blank" href="https://rapidcode.ir">رپید کد - کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>
	

  <div class="container">
<?php 
if(!empty($_POST['captcha-code'])){
	
$user_captcha = $_POST['captcha-code'];
$valid_captcha = @$_SESSION['captcha-code'];

if(PhraseBuilder::comparePhrases($valid_captcha, $user_captcha))
	$msg = "<span class=\"success\">معتبر</span>";
else
	$msg = "<span class=\"warning\">نامعتبر</span>";

echo "<h1>کد کپچا {$msg} است</h1>";
}
?>
		<form id="captcha-form" method="POST">
		<img src="generate-captcha-code.php" alt="captcha-picture">
		<input type="text" class="inp-cls" name="captcha-code" placeholder="کد درون تصویر را وارد کنید">
		</form>
  </div>
  
</body>

</html>


2- فایل generate-captcha-code.php که برای ساخت کپچا می باشد

<?php

session_start();

require_once __DIR__.'/vendor/autoload.php';

use Gregwar\Captcha\CaptchaBuilder;

$captcha = new CaptchaBuilder;
$_SESSION['captcha-code'] = $captcha->getPhrase();

header('Content-Type: image/jpeg');

$captcha->build()->output()


?>


دموی پروژه ساخت captcha کپچا ( کد امنیتی ) در PHP

ساخت captcha کپچا ( کد امنیتی ) در PHP


قبل از اجرای برنامه دستور زیر را در cmd یا ترمینال وارد کنید .

composer install


دانلود پروژه captcha کپچا ( کد امنیتی ) در PHP

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us