ساخت لینک دانلود مدت دار ( انقضا لینک ) در PHP

ساخت لینک دانلود مدت دار ( انقضا لینک ) در PHP

لینک دانلود مدت دار در PHP – حتما خیلی از لینک های دانلود را دیده اید که تاریخ انقضا دارند یعنی بعد از یک زمان تعیین شده مثلا 12 ساعت بعد از ساخت لینک منقضی شده و امکان دانلود وجود نخواهد داشت .

در این آموزش می خواهیم همین امکان را با PHP فراهم می کنیم .

کاری که قرار است انجام دهیم این است که باید با توجه به زمان که کاربر وارد می کند آن را بررسی کنیم در صورتی که از زمان حال سرورو بیشتر بود لینک دانلود معتبر بدهد در غیر اینصورت آن را منقضی نمایش دهد

از timestamp برای زمان استفاده می کنیم .

کدنویسی لینک دانلود مدت دارفایل time.php برای ساخت timestamp زمان حالدموی لینک دانلود مدت دار

در این دمو زمان حال را به اضافه 15 می کنیم ، یعنی لینک دانلود فقط تا 15 ثانیه بعد معتبر است این مقدار می تواند فرق داشته باشد .

لینک دانلود مدت دار در PHP

دانلود پروژه لینک دانلود مدت دار در PHP

ارسال نظر