آموزش ساخت نقشه سایت sitemap.xml با PHP

آموزش ساخت نقشه سایت sitemap.xml با PHP

ساخت نقشه سایت sitemap.xml با PHP – گوگل یا دیگر موتور های جستجو برای پیدا کردن لینک های سایت تان از sitemap ها استفاده می کنند .

sitemap ها شامل لینک های مهم برای index شدن در موتور های جستجو است که شامل لینک محتوا ، تاریخ اخرین ویرایش محتوا ، تعداد تصاویر در محتوا است .

کد ساخت siteamp با PHP

<?php 

header("Content-Type: text/xml");
require_once "db.php";

?><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset
   xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
      http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">

<?php

$rows = row_select();

foreach ($rows as $row):

?><url>
 <loc><?php echo $row['link'] ?></loc>
 <lastmod><?php echo $row['last_modified'] ?></lastmod>
 <priority>1.00</priority>
</url>
<?php
  
endforeach;

?></urlset>


دمو نقشه سایت sitemap.xml با PHP

ساخت نقشه سایت sitemap.xml با PHP


قبل از اجرای برنامه وارد پوشه shop DATABASE to import شده دیتابیس را import کنید

دانلود پروژه ساخت نقشه سایت sitemap.xml با PHP

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us