تفاوت تابع file_get_contents و cURL در ارسال HTTP Request

تفاوت تابع file_get_contents و cURL در ارسال HTTP Request

تفاوت تابع file_get_contents و cURL در ارسال HTTP Request – به طور کلی می توانیم با file_get_contents و cURL درخواست های http ارسال کنیم که هر یک از این ها مزایای خود را دارند که در این مقاله بررسی می کنیم .

تابع file_get_contents

این تابع برای دریافت اطلاعات و خواندن محتوا است چه بر روی سیستم Local چه محتوایی که از یک آدرس http دریافت می شود ، همچنین امکان ارسال درخواست های http مثل GET و POST با آن وجود دارد . کار با این تابع آسان و کاربردی است .

مثال:

<?php 

// Reading contents from the 
// GeeksforGeeks homepage 
$homepage = file_get_contents( 
 "https://rapidcode.ir"); 

echo $homepage; 

?>

خروجی: کد های HTML رپید کد را برمی گرداند . می توان با این تابع محتویات همچون html , css , text , json , xml و هر نوع داده فایلی را برگرداند .

توابع cURL در PHP

این کتابخانه third-party مخصوص ارسال درخواست های HTTP می باشد و از انعطاف پذیری خیلی بالایی برخودار است که می تواند درخواست های HTTP همچون GET , POST , PUT , DELETE و … را ارسال کند همچنین از پروتکل های متنوعی همچون HTTP , HTTPS , FTP , FTPS و … پشتیبانی می کند .

مثال:

خروجی: همان خروجی قبلی بدست می آید

<?php 

// From URL to get webpage contents 
$url = "https://rapidcode.ir"; 

// Initialize a CURL session. 
$ch = curl_init(); 

// Return Page contents. 
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 

// Grab URL and pass it to the variable 
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); 

$result = curl_exec($ch); 

echo $result; 

?>

تفاوت تابع file_get_contents و cURL

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us