غیر فعال کردن خطای notice در سرور PHP

غیر فعال کردن خطای notice در سرور PHP

غیر فعال کردن خطای notice در سرور PHP – در php خطا هایی با سطوح مختلفی وجود دارد که notice یکی از آن موارد است این نوع خطا صرفا جهت آگاه سازی شما است و برنامه را متوقف نمی کند . این خطا معمولا زمانی رخ می دهد که متغیری که تعریف نشده است را echo کنیم یا بخواهیم به یک عضو تعریف نشده از یک آرایه دسترسی پیدا کنیم .

یک نمونه از خطای Notice :

PHP Notice: Use of undefined constant name - assumed 'name' in line number

3 روش برای غیرفعال کردن خطای Notice در PHP وجود دارد


روش 1

این آسانترین و راحت ترین روش برای خاموش کردن Notice است . Notice ها را می توان از طریق تنظیمات که در فایل php.ini وجود دارد غیرفعال کرد . در php.ini به دنبال error_reporting بگردید . پیشفرض مقدار آن بر روی E_ALL است .

غیر فعال کردن خطای notice - بخش 1

آن را به مقدار زیر تغییر دهید :

E_ALL & ~E_NOTICE
غیر فعال کردن خطای notice - بخش 2


E_ALL &  ~E_NOTICE باعث می شود همه خطاها به جز Notice ها را نشان دهد . اطمینان حاصل کنید که این قسمت فعال شده است و سپس سرور را برای PHP مجدداً ریستارت یا راه اندازی مجدد کنید .


روش 2

برای خاموش کردن Notice ها ، در ابتدای کد پرونده می توانید یک خط کد به پرونده PHP اضافه کنید. به عنوان مثال gfg.php
کد زیر که مشاهد می کنید

<?php 

// Open a file 
$file = fopen("gfg.txt", "w")  
        or die("Unable to open file!"); 

// Store the string into variable 
$txt = "GeeksforGeeks \n"; 

// Write the text content to the file 
fwrite($file, $txt); 

// Store the string into variable 
$txt = "Welcome to Geeks! \n"; 

// Write the text content to the file 
fwrite($file, $txt); 

// Close the file 
fclose($file); 

?> 


این خط را در ابتدای کد اضافه کنید:

error_reporting (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE)؛

این باعث می شود که فقط warning , error و خطا های سینتکسی نمایش داده شود .

<?php 
error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);  
// Open a file 
$file = fopen("gfg.txt", "w")  
or die("Unable to open file!"); 
// Store the string into variable 
$txt = "GeeksforGeeks \n"; 
// Write the text content to the file 
fwrite($file, $txt); 
// Store the string into variable 
$txt = "Welcome to Geeks! \n"; 
// Write the text content to the file 
fwrite($file, $txt); 
// Close the file 
fclose($file); 
?> 

روش 3

با اضافه نمودن حرف @ به متغیر می توانیم Notice ها غیر فعال کنیم

@$mid = $_POST[‘mid’];

غیر فعال کردن خطای notice

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us