چگونه از php به جاوا اسکریپت متغیر بفرستیم ؟

چگونه از php به جاوا اسکریپت متغیر بفرستیم ؟

چگونه از php به جاوا اسکریپت متغیر بفرستیم ؟ – در این مقاله ، نحوه انتقال داده ها و متغیرها را از PHP به JavaScript یاد خواهیم گرفت.

بسته به شرایط می توانیم داده ها را از PHP به JavaScript منتقل کنیم.

روش اول اگر می خواهیم عملیات را در همان صفحه انجام دهیم ، می توانیم داده ها را با استفاده از مقدار دهی متغیر انتقال دهیم .

روش دوم به این صورت می توانیم داده ها را از PHP به JavaScript با استفاده از کوکی ها انتقال دهیم . دریافت کوکی با javascript

روش 1 :

<!DOCTYPE html> 
<html> 

<head> 
  <title> 
    How to pass variables and data 
    from PHP to JavaScript? 
  </title> 
</head> 

<body style="text-align:center;"> 

  <h1 style="color:green;">RapidCode.iR</h1> 

  <h4> 
    How to pass variables and data 
    from PHP to JavaScript? 
  </h4> 

  <?php 
    $name = "Hello World"; 
  ?> 

  <script type="text/javascript"> 
    var x = "<?php echo"$name"?>"; 
    document.write(x); 
  </script> 
</body> 

<html> 

این برنامه با استفاده از واگذاری مقدار عملگر ، متغیرها و داده ها را از PHP به JavaScript انتقال می دهد .

خروجی :

چگونه از php به جاوا اسکریپت متغیر بفرستیم ؟ - بخش 1

در اینجا ، ما فقط با استفاده از واگذاری عملگر ، آن را به متغیر JavaScript انتقال می دهیم . کد PHP در بلوک جاوا اسکریپت آن را به خروجی حاصل شده تبدیل کرده و سپس آن را به متغیر x منتقل می کند و مقدار x چاپ می شود.


روش 2

این برنامه با استفاده از کوکی ها ، متغیرها و داده ها را از PHP به JavaScript انتقال می دهد .

<!DOCTYPE html> 
<html> 

<head> 
  <title> 
    How to pass variables and data 
    from PHP to JavaScript? 
  </title> 
</head> 

<body style="text-align:center;"> 

  <h1 style="color:green;">RapidCode.iR</h1> 

  <h4> 
    How to pass variables and data 
    from PHP to JavaScript? 
  </h4> 

  <?php 

    // Initialize cookie name 
    $cookie_name = "user"; 
    $cookie_value = "arman"; 

    // Set cookie 
    setcookie($cookie_name, $cookie_value); 

    if(!isset($_COOKIES[$cookie_name])) { 
      print("Cookie created | "); 
    } 
  ?> 

  <script type="text/javascript"> 
    var x = document.cookie; 
    document.write(x); 
  </script> 
</body> 

<html> 

خروجی:

چگونه از php به جاوا اسکریپت متغیر بفرستیم ؟ - بخش 2

PHP تابعی را برای تنظیم کوکی با استفاده از متد setcookie فراهم می کند. در اینجا می توانیم داده ها یا متغیر را در کوکی PHP تنظیم کرده و با استفاده از document.cookie آن را از JavaScript دریافت کنیم.


روش 3 ( حرفه ای )

این روش خیلی حرفه ای تر و تمیز نسبت به روش های قبلی است با استفاده از تابع json_encode می توانیم داده های PHP را به Json تبدیل کرده و در صفحه به صورت مخفی چاپ کنیم و در javascript با استفاده از JSON.parse آن را به آبجکت برگردانیم .

نمونه آن در آموزش زیر موجود است :

آموزش تبدیل آرایه PHP به JSON

چگونه از php به جاوا اسکریپت متغیر بفرستیم ؟

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us